Phan mem du toan dau thau - Tien Minh Soft

Tiết kiệm, hiệu quả, tin cậy, nhanh chóng, chính xác, luôn luôn đồng hành cùng các bạn
PHẦN MỀM ỨNG DỤNG
   
   
   
   

Giới thiệu chung
Khách hàng chúng tôi
Hoạt động của công ty
Khoa học & Công nghệ
Các giải pháp phần mềm
Lỗi thường gặp & Xử lý
Bảng giá phần mềm
Liên hệ mua phần mềm
Tin tức
 Liên hệ Trực tuyến 

Tải dữ liệu / Download


Du toan dau thau- dự toán đấu thầu - Cơ sở dữ liệu bổ sung

 

TT

Các bảng giá nhân công & ca máy theo TT mới

Tải dữ liệu

1

Bảng giá nhân công tính theo Thông tư 05/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016

Download

2

Bảng giá nhân công tính theo Thông tư 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 & Quyết định số 689 /QĐ-UBND ngày 13/3/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

Download

3

Bảng giá nhân công tính theo Thông tư 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019  & Quyết định số 710 /QĐ-UBND ngày 17/03/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam

Download

4

Bảng giá nhân công tính theo Thông tư 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 & Văn bản hướng dẫn số 486/SXD-QLXD ngày 17/03/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai

Download

5

Bảng giá nhân công tính theo Thông tư 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 & Quyết định số 698/QĐ-UBND ngày 31/03/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Download

6

Bảng giá nhân công tính theo Thông tư 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 & Hướng dẫn số 218/HD-SXD ngày 17/02/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi

Download

 Download các định mức chuyên ngành mới cập nhật...

Các định mức chuyên ngành Bưu chính viễn thông, Điện công nghiệp, Thủy Điện, Thủy Công, Xăng dầu... luôn luôn được cập nhật mới trên trang này. Bạn có thể Download về máy cá nhân để cài đặt và sử dụng.

Chú ý 1: Khi download bạn không chọn nút SAVEbấm vào nút BROWSE, sau đó chọn thư mục C:/TMS_DTBK/download để sao lưu dữ liệu và chọn

Chú ý 2: Khi cài đặt định mức hoặc đơn giá, bạn chọn mục "Cài đặt đơn giá tải từ Website TienMinh"  trên menu "Hướng dẫn" của chương trình DTBK, một hộp thoại hiện lên, bạn chọn file định mức hoặc đơn giá tương ứng mà bạn mới tải về rồi bấm chuột vào nút "Open", máy sẽ cài đặt vào chương trình.

Xem tiếp...

Download định mức và đơn giá các tỉnh thành (01-40)

Chú ý 1: Sau khi cài đặt DTBK2008 bạn nên download định mức, đơn giá tương ứng dưới đây về thư mục C:/TMS_DTBK/download và sử dụng chức năng  trên menu của chương trình DTBK2008 để cài đặt đơn giá vào chương trình. Các đơn giá và định mức mới được KCS và cập nhật bổ sung vào tháng 10/2008.

Chú ý 2: Khi download bạn không chọn nút SAVEbấm vào nút BROWSE, sau đó chọn thư mục C:/TMS_DTBK/download để sao lưu dữ liệu và chọn

Chú ý 3: Khi cài đặt định mức hoặc đơn giá, bạn chọn mục "Cài đặt đơn giá tải từ Website TienMinh"  trên menu "Hướng dẫn" của chương trình DTBK2008, một hộp thoại hiện lên, bạn chọn file định mức hoặc đơn giá tương ứng mà bạn mới tải về rồi bấm chuột vào nút "Open", máy sẽ cài đặt vào chương trình.

Xem tiếp...

Download định mức và đơn giá các tỉnh thành (41-64)

Bạn có thể Download định mức, đơn giá của các tỉnh thành tiếp theo và Download bản hướng dẫn sử dụng  hsơ đấu thầu>, <Lập hsơ dự toán phân tích đơn giá>, <Lập hsơ dự toán bù chênh lệch>, ... về máy để xem. Các huớng dẫn dạng phim có thuyết minh nên rất dễ hiểu.

Chú ý 1: Khi download bạn không chọn nút SAVEbấm vào nút BROWSE, sau đó chọn thư mục C:/TMS_DTBK/download để sao lưu dữ liệu và chọn

Chú ý 2: Khi cài đặt định mức hoặc đơn giá, bạn chọn mục "Cài đặt đơn giá tải từ Website TienMinh"  trên menu "Hướng dẫn" của chương trình DTBK, một hộp thoại hiện lên, bạn chọn file định mức hoặc đơn giá tương ứng mà bạn mới tải về rồi bấm chuột vào nút "Open", máy sẽ cài đặt vào chương trình.

Xem tiếp...
Lên đầu trangTrang chủ | Download | Đăng ký mua phần mềm | Tin tứcLên đầu trang
Allrights reserved by Tien Minh Company
Address: 31 Duc Loi 1, Da Nang; Tel: 0236.3822111, 3899565, 0973.779988, 0984.015887 Fax: 0236.3886699
Email: Tienminhsoft@gmail.com