Phan mem du toan dau thau - Tien Minh Soft

Tiết kiệm, hiệu quả, tin cậy, nhanh chóng, chính xác, luôn luôn đồng hành cùng các bạn
PHẦN MỀM ỨNG DỤNG
   
   
   
   

Giới thiệu chung
Khách hàng chúng tôi
Hoạt động của công ty
Khoa học & Công nghệ
Các giải pháp phần mềm
Lỗi thường gặp & Xử lý
Bảng giá phần mềm
Liên hệ mua phần mềm
Tin tức
 Liên hệ Trực tuyến 

Tin tức khác...


Trao đổi, tập huấn phần mềm dự toán - quyết toán - đấu thầu theo Nghị định 68/2019/ND-CP tại Quảng Ngãi

Một số hình ảnh trao đổi về những nội dung mới trong Nghị định 68/2019/NĐ-CP và các Thông tư của Bộ Xây Dựng mới ban hành; Phương pháp triển khai ứng dụng trên phần mềm dự toán - quyết toán - đấu thầu DTBK2020 tại Quảng Ngãi theo:

1. Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/08/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
2. Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ về quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động;
3. Thông tư 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
4. Thông tư 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về ban hành định mức xây dựng;
5. Thông tư 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công;
6. Thông tư 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định đơn giá nhân công;
7. Thông tư 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng;
8. Công bố đơn giá nhân công của các địa phương.

Công ty Công nghệ phần mềm Tiến Minh và Tác giả tr
ân trọng cảm ơn các đồng chí Lãnh đạo Sở Xây Dựng tỉnh Quảng Ngãi đã tạo điều kiện cho đơn vị tham gia Hội nghị.
Công ty Công nghệ phần mềm Tiến Minh và Tác giả chân thành cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ và tin tưởng ứng dụng phần mềm TMS_DTBK trong thời gian qua. Chúng tôi luôn đồng hành cùng các bạn và phát triển sản phẩm để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong thời đại công nghệ 4.0.
Chúc các bạn thành công!


Ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi về địa chỉ: Tienminhsoft@gmail.com

Điện thoại: 0236.3822111; 3899565; 0973.779988; Fax: 0236.3886699.

 Triển khai ứng dụng phần mềm dự toán - đấu thầu - quyết toán theo Nghị định 68/2019/ND-CP và áp dụng TCVN 11823:2017 tại Quảng Nam

Một số hình ảnh về công tác tập huấn và triển khai ứng dụng phần mềm dự toán - đấu thầu - quyết toán DTBK2020 và áp dụng TCVN 11823:2017 tại Quảng Nam:

1. Nghị định số 68/2019/NĐ-CP, ngày 14/08/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
2. Nghị định số 90/2019/NĐ-CP, ngày 15/11/2019 của Chính phủ về quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động;
3. Thông tư 09/2019/TT-BXD, ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
4. Thông tư 10/2019/TT-BXD, ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về ban hành định mức xây dựng;
5. Thông tư 11/2019/TT-BXD, ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công;
6. Thông tư 15/2019/TT-BXD, ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định đơn giá nhân công;
7. Thông tư 16/2019/TT-BXD, ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng;
8. Công bố đơn giá nhân công của địa phương.
9. Ti
êu chuẩn thiết kế cầu đường bộ TCVN 11823:2017
Công ty Công nghệ phần mềm Tiến Minh và Tác giả tr
ân trọng cảm ơn các đồng chí Lãnh đạo Sở Giao Thông Vận Tải tỉnh Quảng Nam đã tạo điều kiện cho đơn vị tham gia Hội nghị.
Công ty Tiến Minh và Tác giả chân thành cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ và tin tưởng ứng dụng phần mềm d
toán bách khoa trong thời gian qua. Chúng tôi luôn đồng hành cùng các bạn và phát triển sản phẩm để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong thời gian tới.
Chúc các bạn thành công!


Ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi về địa chỉ: Tienminhsoft@gmail.com

Điện thoại: 0236.3822111; 3899565; 0973.779988; Fax: 0236.3886699.

 Triển khai phan mem du toan - quyet toan - dau thau theo Nghị định 68/2019/ND-CP và các Thông tư của BXD tại Thành phố Huế

Một số hình ảnh về công tác tập huấn và triển khai ứng dụng phần mềm dự toán - đấu thầu và quyết toán theo Nghị định 68/2019/NĐ-CP và các Thông tư 9,10,11,15,16/2019/TT-BXD tại thành phố Huế:

1. Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ban hành ngày 14/08/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
2. Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ban h
ành ngày 15/11/2019 của Chính phủ về quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động;
3. Thông tư 09/2019/TT-BXD ban h
ành ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
4. Thông tư 10/2019/TT-BXD ban h
ành ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về ban hành định mức xây dựng;
5. Thông tư 11/2019/TT-BXD ban h
ành ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công;
6. Thông tư 15/2019/TT-BXD ban h
ành ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định đơn giá nhân công;
7. Thông tư 16/2019/TT-BXD ban h
ành ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng;
8.
Đơn giá nhân công của các địa phương.
Công ty Công nghệ phần mềm Tiến Minh và Tác giả chân thành cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ và tin tưởng ứng dụng phần mềm d
toán bách khoa của công ty Tiến Minh trong suốt thời gian qua. Chúng tôi luôn đồng hành cùng các bạn và phát triển sản phẩm để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong thời đại công nghệ s.
Chúc các bạn thành công!


Ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi về địa chỉ: Tienminhsoft@gmail.com

Điện thoại: 0236.3822111; 3899565; 0973.779988; Fax: 0236.3886699.

 Các thông tư hướng dẫn mới ban hành năm 2011-2012

Xem tiếp...

Các thông tư hướng dẫn mới ban hành năm 2010 (tt)

Xem tiếp...

Các thông tư hướng dẫn mới ban hành năm 2010

Xem tiếp...

Các thông tư hướng dẫn mới ban hành năm 2009

Xem tiếp...

Mối quan hệ KHCN và doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập

Xem tiếp...

Các thông tư hướng dẫn đã ban hành năm 2006-2008

Xem tiếp...
Lên đầu trangTrang chủ | Download | Đăng ký mua phần mềm | Tin tứcLên đầu trang
Allrights reserved by Tien Minh Company
Address: 31 Duc Loi 1, Da Nang; Tel: 0236.3822111, 3899565, 0973.779988, 0984.015887 Fax: 0236.3886699
Email: Tienminhsoft@gmail.com